Informatie client

Intakefase

We gaan samen op onderzoek uit. Het gaat er vooral om dat ik een indruk krijg van wie jij bent en wat jouw vraag is. Voor jou is het uiteraard ook van belang te weten wie ik ben. Denken wij samen dat we met elkaar verder kunnen, dat we goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ik wat voor jou kan betekenen. We beginnen met het vaststellen van een kader zoals ze dat noemen. Wanneer spreken we af, waar spreken we af, hoe vaak spreken we af. Wie zouden er mee kunnen helpen met de begeleiding en wie wil je er eventueel bij betrekken? We maken een sociale kaart.

De intakefase is een periode van ongeveer vier weken.

Begeleidingsplan maken
Samen stellen we doelen op. Wat wil jij uiteindelijk bereiken en welke stappen zijn daarvoor nodig? Die kleine stapjes spreken we bij iedere afspraak af. We maken een begeleidingsplan op die we samen ondertekenen. We zetten daar een tijdsperiode op, meestal werken we in een periode van een half jaar.

Uitwerken van het plan in de praktijk
Ik werk vooral vanuit de plan, do, act en check cirkel.
Als we de doelen hebben bedacht beginnen we met kleine stapjes. We spreken af wat jij thuis zelf kan doen (plan), vervolgens doe je dit zelf (do) eventueel met ondersteuning van anderen, bij onze volgende afspraak bespreken we of het gelukt is (check) en nemen we samen de beslissing of het stapje bijgesteld moet worden, aangepast of anders gedaan (Act). We bespreken waarom het niet gelukt is en wat jij nodig hebt om het wel te kunnen. Moeten we het samen doen, moet ik het een keer voordoen, moeten we samen oefenen?
Als het vervolgens gelukt is dan gaan we over naar de volgende stap en begint de cirkel weer van vooraf aan. Zo zien onze afspraken er in het algemeen uit.

Maatwerk
Bij het maken van plannen en het uitvoeren houd ik erg rekening mee met wat jij aankan op dat moment. Soms heb je meer tijd nodig om te kunnen plannen, soms wat meer tijd nodig om te doen. Het is in het geheel afhankelijk van jouw situatie, jouw motivatie en wat denkt te kunnen behalen.

Zelfredzaamheid
Het streven is altijd dat jij uiteindelijk zelf in staat bent om jouw doelen en stapjes zelf te kunnen waarmaken. En dat jij in staat bent om jouw leven zo zelfstandig mogelijk in te richten, eventueel met behulp van jouw netwerk.

Evaluatie
Na (meestal een half jaar) vindt er een evaluatie van het begeleidingsplan plaats. Hoe vindt je dat het is gegaan, wat heb je behaald en wat blijft als doel bestaan en moet nog verder uitgewerkt worden. Uiteraard bespreken we ook eventuele nieuwe doelen.

Tevredenheidsonderzoek
Aan het einde van het 1e jaar vraag ik jou om een tevredenheidsformulier in te vullen. Hierop kan je aangeven waar je tevreden over bent of minder tevreden. Ook kan je hierop aangeven wat je graag verandert zou willen zien worden. Dit formulier is vooral bedoeld ter verbetering van de zorg die geboden wordt en ter verbetering van bedrijfsdoeleinden.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie is vertrouwelijk. Alles wat jij vertelt blijft onder ons. Als ik informatie over jou wil delen zal ik je hier nadrukkelijk toestemming om vragen en geef jij schriftelijk toestemming. Jij blijft de baas over jouw informatie. Dit vervalt echter als ik het idee heb dat er sprake is van een levensbedreigende situatie, (kinder)mishandeling, suïcide of als er sprake is van geweld door jou of door een ander. In dat geval is het mijn plicht dit te melden bij de politie of bij Veilig thuis. Ik zal jou in ieder geval vertellen wat ik doe en waarom, maar heb in deze gevallen niet jouw toestemming niet nodig.

Toestemmingsverklaring
Bij aanvang van de begeleiding vraag ik jou om op een toestemmingsverklaring aan te vinken met wie we contact op mogen nemen om informatie te delen.

AVG
Ik probeer me zo goed mogelijk aan de privacyregels te houden. Zie op de website de privacyverklaring.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact met ons op

Neem contact op

Laat een bericht achter

Asin-Coaching heeft vele jaren ervaring met uiteenlopende vormen van begeleiden en coachen. De ondersteuning die ik jou bied is een actieve benadering die jou motiveert en stimuleert in beweging te komen.