Informatie verwijzer

Professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid

Asin-Coaching is van mening dat een klant (opdrachtgever en cliënt) recht heeft op een maximale inzet waarbij gestreefd wordt naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Dit betekent dat er sprake is van een voortdurende inzet op professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid. Dit houdt ook in dat Asin-Coaching flexibel werkt, zich zoveel mogelijk aan de klant kan aanpassen en zich daarbij lerend opstelt. Asin-Coaching zet zich in kennis op peil te houden, op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen van de hulpverlening of juridische wetgeving, en zich constant probeert te verbeteren op inhoudelijke clientniveau als wel op bedrijfsmatig niveau om aan de vereiste kwaliteitsnormen te voldoen.

Asin-Coaching begeleidt en of coacht mensen met een hulpvraag die vastlopen op de dagelijkse taken. Dit kan zijn op het gebied van werk, scholing, sociale contacten, communicatie met anderen, (GGZ) behandeling of hulpverlening, gezin, huishouden, persoonlijk hygiëne en de dagelijkse taken. Voornamelijk gaat het om klanten vanuit een WMO achtergrond en de daarbij behorende vragen op de 8 verschillende leefgebieden. Het doel van de begeleiding is om zelfredzaamheid te stimuleren en zodanig te ontwikkelen dat de klant uiteindelijk in staat is om de dagelijkse taken zelf uit te kunnen voeren of zodanig te ontwikkelen dat zij dit samen met hun naaste omgeving kunnen doen.

Het gaat om begeleiding die motiveert, stimuleert en mensen helpt vaardigheden te ontwikkelen om uiteindelijk hun eigen taken zelf uit te kunnen voeren. Het gaat om inzicht in eigen gedrag te verschaffen en het aanleren en van nieuw gedrag voor de lange termijn.

Samenwerking
Een goede samenwerking met u als verwijzer vind ik belangrijk omdat we hetzelfde belang voor ogen hebben: het beste voor de cliënt. De ondersteuning is vooral gericht op het behouden of versterken van de regie en zelfredzaamheid van de cliënt. Een regelmatige tussentijdse terugkoppeling en afstemming vind ik belangrijk. In overleg met de cliënt wordt ook gekeken naar samenwerking met eventuele mantelzorg, vrijwillige zorg en het netwerk.

Casuïstiek voorleggen
Ik sta altijd open om casussen te bespreken om te kijken of het passend is bij Asin-Coaching zonder verplichtingen. Ik ben telefonisch of via mail goed bereikbaar.

Gedragsdeskundige
Ik werk samen met een psychiater werkzaam bij Pro Persona. Daar bespreek ik (anoniem) casussen mee, met name als ik advies nodig heb over de verdere voortgang. Er worden geen vertrouwelijke gegevens uitgewisseld.

Intervisie en intercollegiaal overleg
Ik neem deel aan periodieke intervisies en heb met verschillende collega’s intercollegiaal overleg.

Wanneer kunnen wij jou helpen?

De doelgroep is 18 + en is intrinsiek gemotiveerd. De leeftijdscategorie is van 18 tot 100 jaar.
Het gaat om mensen die in het dagelijks leven vastlopen bij het verrichten van de noodzakelijke taken om een zo goed mogelijke aansluiting te vinden bij de maatschappij. Asin-Coaching heeft ervaring in het werken met mensen die een diagnose hebben zoals :

 • Autisme Spectrum
 • ADHD /ADD
 • Angststoornissen
 • Depressie (depressieve stoornissen)
 • Licht verstandelijke beperking
 • Verslavingsproblematiek
 • Somatiek

Ocf zonder diagnose zoals:

 • Schoolverlaters
 • Thuiszitters
 • Dak- en thuislozen
 • Nieuwkomers / vluchtelingen

Contra indicatie

Contra indicaties zijn mensen met de diagnose ODD (oppositionele opstandige gedragsstoornis), verwarde personen of mensen met ernstige psychische c.q. psychiatrische problematiek behoren niet tot de doelgroep van Asin-Coaching.

Bij twijfel is collegiaal overleg en casuïstiek voorleggen uiteraard altijd mogelijk!

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact met ons op

Neem contact op

Laat een bericht achter

Asin-Coaching heeft vele jaren ervaring met uiteenlopende vormen van begeleiden en coachen. De ondersteuning die ik jou bied is een actieve benadering die jou motiveert en stimuleert in beweging te komen.