Informatie verwijzer

Persoonlijke achtergrond

Mijn naam is Eus Wattimena, ik ben een Molukse man opgegroeid in de Molukse wijk in Lunteren. Mijn vader was KNIL militair en kwam in 1950 naar Nederland. De Molukse mensen hadden het in na aankomst in Nederland moeilijk en waren bezig met overleven in een vreemd land. Grote gezinnen, weinig toekomstperspectief, armoede, veel werkeloosheid, drugsproblematiek, justitiële contacten en weinig pedagogische opvoedvaardigheden (wel lijfstraffen). Dit is de achtergrond waarin ik ben opgegroeid. Ik was als kind altijd buiten, ik voetbalde en soms haalde ik wat rottigheid uit. Ik weet dan ook hoe het is om in een zogenaamde achterstandssituatie op te groeien en te leven, waardoor ik inzicht heb in de gevolgen hiervan en wat het met mensen en in het bijzonder met jongeren kan doen. Welke voordelen dit heeft en welke nadelen het kan hebben. Zelf heb ik er uiteindelijk veel positiefs uit kunnen halen als het gaat om doorzettingsvermogen , het omgaan met tegenslagen, het ontwikkelen van mijn probleemoplossend vermogen en mentale veerkracht. Van een opstandige en avontuurlijke puber heb ik mij uiteindelijk ontwikkeld tot professioneel , gespecialiseerd hulpverlener .

Ervaring

Ik heb zeer ruime ervaring als hulpverlener waarbij ik in verschillende situaties heb gewerkt. Begonnen in een asielzoekerscentrum in Almere, daarna straathoekwerker in Ede en Bennekom, vervolgens bij Bureau jeugdzorg Ede (ambulant hulpverlening, gericht op huiselijk geweld), de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht en Amsterdam (coördinator Taakstraffen). Ik ben sociale vaardigheidstrainer (Tools 4 U) geweest bij Actium (leerstraftrainer) en mentor Jobcoach bij Titan (participatie jongeren). Meestal waren dit jongeren die zelf geen hulpvraag hadden maar in een justitieel kader een – gedwongen – traject volgden. Daarna werkte ik als ambulant hulpverlener bij Arta waarbij ik cliënten (autisme en of LVB ) heb mogen begeleiden vanuit een vrijwillig traject.

Werkwijze en visie

Ik maak vooral gebruik van de sociale competentietheorie en het oplossingsgericht werken. Ik ben van mening dat mensen vooral zelf een hulpvraag moeten hebben om verder te kunnen. Door mijn ruime ervaring met werken met jongeren in zowel vrijwillige als verplichte setting, heb ik van dichtbij meegemaakt dat het opleggen van een hulpvraag op korte termijn kan werken maar vaak minder duurzaam is. Sowieso is er vaak sprake van weerstand in beginsel. Ik kan werken met jongeren met een extrinsieke motivatie, dit is dan ook geen contra indicatie. Ik kan moeilijk samenwerken met mensen met een ODD diagnose. Dit is de enige contra indicatie.

Iemand die intrinsiek gemotiveerd is en een hulpvraag heeft, is bereid om naar het eigen gedrag te kijken, hierop te reflecteren en dit gedrag aan te passen. Ik hanteer de motiveringscirkel van Prochaska en di Clemente. Ik hecht veel waarde aan motivatie en ben daar dan ook scherp op: door vooral te letten op terugval, waarbij ik gericht ben op herstellen en weer doorgaan.

Ik ben een voorstander van het socioschema van Martine Delfos. Zij bekijkt autisme niet vanuit een stoornis of beperking maar vanuit een vertraagde of versnelde rijping van gedeelten van de hersenen: de typische en de atypische ontwikkeling. Zij geeft daarbij aan dat er altijd ergens ruimte is voor ontwikkeling, vooral als het gaat om de vertraging. Ik ben altijd met de cliënt op zoek naar die ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden.

Ik onderschrijf het idee dat een ieder het recht heeft op autonomie, het zo goed als mogelijk zelfstandig inrichten en uitvoeren van het eigen leven. Ik ben daarbij van mening dat de meeste mensen graag een zo goed mogelijk leven willen leiden: een zinvolle dagbesteding, een netwerk waar iemand op terug kan vallen, in het bezit zijn van voldoende basislevensbehoeften en een goede, gezonde leefstijl. Ik ben gewend om regie te nemen maar wel met volledige instemming en afstemming van en met de ander.

Eigenschappen

Andere mensen omschrijven mij als iemand die geduldig , volhardend, creatief in het bedenken van oplossingen, flexibel en een betrouwbare netwerkpartner is die kan initiëren, fijn is om mee samen te werken, een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en openstaat voor feedback.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact met ons op

Neem contact op

Laat een bericht achter

Asin-Coaching heeft vele jaren ervaring met uiteenlopende vormen van begeleiden en coachen. De ondersteuning die ik jou bied is een actieve benadering die jou motiveert en stimuleert in beweging te komen.