Kosten

Onze tarieven

WMO

Als je in aanmerking wilt komen voor individuele begeleiding dan kan je een aanvraag indienen bij de gemeente waarin je woont. Dat doe je door je op de site van de gemeente aan te melden bij het WMO loket. Zie voor de gemeente Ede en Veenendaal onderstaande links. Na jouw aanmelding wordt door een Wmo-medewerker contact met je opgenomen om een afspraak met je te maken voor een maatwerkgesprek. Tijdens dit gesprek wordt jou gevraagd waar je begeleiding bij nodig hebt en hoeveel uren in de week je nodig denkt te hebben aan individuele begeleiding.

Asin-Coaching heeft een contract met de WMO van de gemeenten Veenendaal en Ede. Dit betekent dat Asin-Coaching (jong)volwassenen vanaf 18 jaar in opdracht mag begeleiden . Voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar kan dit mogelijk via een PGB (persoonsgebonden budget). Hierover kan je overleggen met jouw gemeente, het sociaal team of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

PGB
PGB staat voor ‘persoonsgebonden budget’. Indien jij woonachtig bent in een gemeente waarmee Asin-Coaching geen contract heeft, heb je mogelijk toch recht op vergoede begeleiding door Asin-Coaching. Dit kan voor volwassenen en voor jongeren onder de 18 jaar gelden. In het geval van volwassenen gaat de aanvraag hiervan via het Wmo loket. De gemeente geeft aan of je in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (https://www.svb.nl/nl/pgb/).

Jongeren
Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van kinderen, geven gemeenten advies over jeugdhulp. Ook zorgen zij voor de toegang tot jeugdhulp. Samen met jouw/jullie kind bekijken zij welke hulp het meest passend is. De gemeente zorgt ervoor dat het kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt. 

Soorten jeugdhulp (jeugdzorg) via de gemeente
Hoe je daadwerkelijk bij de jeugdhulp terecht komt, regelt elke gemeente anders. Dat kan het gemeentelijk jeugdteam zijn in de wijk, maar ook een Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Jeugdteam in de wijk
In veel gemeenten biedt het jeugdteam in de buurt jeugdhulp aan. Jijzelf, jouw kind of een overig familielid kan het jeugdteam direct benaderen. Maar de school, de huisarts, de jeugdarts of de sportvereniging kan ook doorverwijzen. De deskundigen in het wijkteam kijken samen met ouders en kinderen welke hulp nodig is. En welke instantie deze hulp aanbiedt. Informeer bij de gemeente hoe je contact legt met het wijkteam. 

Centra Jeugd en Gezin (CJG)
Veel gemeenten hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken professionals  van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp dan gemiddeld nodig heeft. Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen. Ook kan een persoonsgebonden budget (Pgb) voor jeugdhulp worden ingezet. Dit is een bedrag waarmee je zelf zorg kunt inkopen bij een zorgverlener.

Particulier
Als je geen recht hebt op een beschikking van jouw gemeente of hiervan geen gebruik wilt maken dan kan je de begeleiding van Asin-Coaching zelf bekostigen. Het uurtarief is €65 inclusief btw.

Eigen bijdrage
Als de gemeente een beschikking afgeeft om begeleiding te financieren dan wordt een eigen bijdrage van jou verwacht. Het CAK is de instantie die de eigen bijdrage int. Op de website van het CAK staat hierover het volgende (www.hetcak.nl) :

In 2020 is de eigen bijdrage Wmo maximaal € 19 per maand
Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning.

Inkomen of hoeveelheid hulp tellen niet mee
i De berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo is onafhankelijk van eigen inkomen of vermogen. Ook  maakt het niet uit of iemand veel of weinig hulp, begeleiding of ondersteuning krijgt

Let op
De meeste hulp, begeleiding of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,00. In een enkel geval vraagt de gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket van jouw gemeente. Ik raad je aan om op de site van jouw gemeente te kijken welke tarieven op dat moment gebruikt wordt.

Partner + geen AOW = geen eigen bijdrage
Ben je getrouwd of heb je een levenspartner? En is minimaal één van jullie nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoef je in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereik je in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt de eigen bijdrage maximaal € 19 per maand voor jullie samen.

Wat blijft hetzelfde in 2020?

  • De gemeente kan de eigen bijdrage verlagen voor alle inwoners in een gemeente.
  • De gemeente kan bepalen dat bepaalde inwoners geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen.
  • Betaalt je een eigen bijdrage voor de Wlz (Wet langdurige zorg)? Dan hoef je geen eigen bijdrage Wmo te betalen.
  • De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen in een instelling blijft hetzelfde.

Website Gemeente Ede:
https://socialekaart.ede.nl/is/een-vraag-over-2/zorg-en-ondersteuning/wmo/wmo 
Website Gemeente Veenendaal:
https://www.veenendaal.nl/ondersteuning-zorg-en-inkomen/ondersteuning-via-wmo

Ondersteuning bij het aanvragen van een beschikking
Als je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebt, mail of bel me dan vooral via info@asin-coaching.nl of 06-82802588. Ik kan je adviseren en ondersteunen bij de aanvraag. Neem gerust contact op!

Neem contact op

Laat een bericht achter

Asin-Coaching heeft vele jaren ervaring met uiteenlopende vormen van begeleiden en coachen. De ondersteuning die ik jou bied is een actieve benadering die jou motiveert en stimuleert in beweging te komen.