Doelgroep

Wanneer kunnen wij jou helpen?

De doelgroep is 18 + en is intrinsiek gemotiveerd. De leeftijdscategorie is van 18 tot 100 jaar.
Het gaat om mensen die in het dagelijks leven vastlopen bij het verrichten van de noodzakelijke taken om een zo goed mogelijke aansluiting te vinden bij de maatschappij. Asin-Coaching heeft ervaring in het werken met mensen die een diagnose hebben zoals :

 • Autisme Spectrum
 • ADHD /ADD
 • Angststoornissen
 • Depressie (depressieve stoornissen)
 • Licht verstandelijke beperking
 • Verslavingsproblematiek
 • Somatiek

Ocf zonder diagnose zoals:

 • Schoolverlaters
 • Thuiszitters
 • Dak- en thuislozen
 • Nieuwkomers / vluchtelingen

Contra indicatie

Contra indicaties zijn mensen met de diagnose ODD (oppositionele opstandige gedragsstoornis), verwarde personen of mensen met ernstige psychische c.q. psychiatrische problematiek behoren niet tot de doelgroep van Asin-Coaching.

Bij twijfel is collegiaal overleg en casuïstiek voorleggen uiteraard altijd mogelijk!

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact met ons op

Neem contact op

Laat een bericht achter

Asin-Coaching heeft vele jaren ervaring met uiteenlopende vormen van begeleiden en coachen. De ondersteuning die ik jou bied is een actieve benadering die jou motiveert en stimuleert in beweging te komen.