Informatie verwijzer

Reguliere begeleiding:

 • Oefenen met, of ondersteunen van, reeds aangeleerde vaardigheden of handelingen die noodzakelijk zijn om de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te kunnen voeren.
 • Oefenen met of ondersteunen bij  het voeren van regie
 • Oefenen met het ondersteunen bij  het aanbrengen van structuur
 • Aansturen of stimuleren van gedrag
 • Stimuleren bij  mogelijke integratie in de samenleving en  sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk)
 • Afstemming met  gerelateerde domeinen (onderwijs, WLZ, participatie, etc.)

Specialistische begeleiding:

 • Oefenen met, of ondersteunen van, reeds aangeleerde vaardigheden of handelingen die noodzakelijk zijn om de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te kunnen voeren.
 • Oefenen met of ondersteunen bij het voeren van regie
 • Oefenen met het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur
 • Aanleren van vaardigheden ter compensatie van de beperking
 • Beïnvloeden of corrigeren van gedrag 
 • Ontwikkelen van coping strategieën
 • Begeleiden bij mogelijke integratie in de samenleving en sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk)
 • Leren omgaan van het netwerk van de cliënt met de aandoening /het ziekteproces 
 • Afstemmen met gerelateerde domeinen (onderwijs, WLZ, participatie, etc.)

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact met ons op

Neem contact op

Laat een bericht achter

Asin-Coaching heeft vele jaren ervaring met uiteenlopende vormen van begeleiden en coachen. De ondersteuning die ik jou bied is een actieve benadering die jou motiveert en stimuleert in beweging te komen.